TVKP User menu

Optimale bezetting binnen organisatie, afdeling en team

Strategisch HRM bestaat uit "alle activiteiten van de organisatie gericht op het op elkaar afstemmen van gedrag, kennis en ambities van mensen in en om die organisatie enerzijds en de doelstellingen van die organisatie anderzijds. Dit vanuit de veronderstelling dat mensen het verschil maken tussen een gemiddelde en een succesvolle organisatie.” 

Strategisch HRD is “het realiseren van afstemming en verbinding tussen enerzijds de doelen en strategie van de organisatie en anderzijds de ontwikkeling van medewerkers zodanig dat de ontwikkeling een bijdrage levert aan het behalen van de gewenste resultaten en continu toewerken naar de toekomstbestendigheid van de organisatie en de medewerkers."

De kennissite Strategisch HRM en HRD wil kennis delen met zorg- en welzijnsorganisaties met betrekking tot deze combinatie van strategische thema’s (Strategische Personeelsplanning/opleidingsplanning) en meer praktische tools/instrumenten.

De site is een verzamelpunt van informatie, kennis en kunde en biedt bovendien concrete handvatten voor Strategisch HRM en HRD en performance management.